Hợp đồng ba bên 

Hợp đồng là sự liên kết giữa các bên với nhau trong một quan hệ pháp luật. Hợp đồng có yếu tố rất quan trong, là minh chứng để xác lập và giải quyết tranh chấp của các bên. Tuy nhiên, hợp đồng không đơn giản chỉ có 2 bên xác lập mà có trường hợp hợp đồng được sự xác lập của ba bên gọi là hợp đồng 3 bên. Vậy hợp đồng 3 bên được quy định như thế nào?

Bài viết liên quan

Hợp đồng ba bên 

Khái niệm hợp đồng 3 bên:

Hợp đồng 3 bên thực ra vẫn là một trong những dạng khác của hợp đồng. Hợp đồng 3 bên được hiểu là sự thỏa thuận giữa ba bên tham gia về việc xác lập quan hệ trong hợp đồng, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Hợp đồng 3 bên được xác lập và  thực hiện ngay sau khi ba bên liên quan đạt được sự thỏa thuận. Ngay sau khi hợp đồng được ba bên xác lập thực hiện, nội dung mà ba bên đã giao kết với nhau đúng pháp luật thì hợp đồng sẽ có hiệu lực bắt buộc thực hiện với các bên đã giao kết.

Về nội dung, hình thức của hợp đồng:

Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể về nội dung của hợp đồng mà các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng. Và tùy theo từng lĩnh vực cụ thể sẽ có những quy định riêng. Nhưng bạn đọc cần lưu ý những nội dung sau trong hợp đồng  (Theo Khoản 2 Bộ luật dân sự 2015):

  • Đối tượng của hợp đồng
  • Thời gian, địa điểm thực hiện hợp đồng
  • Các quy định về trường hợp bất khả kháng
  • Và những quy định khác…

Đối với hợp đồng dân sự thông thường thì có các hình thức giao kết như: hợp đồng giao kết  bằng miệng, hợp đồng giao kết bằng văn bản…

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 3 bên:

Giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên được xác định khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, ba bên khi tham gia kí kết phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự

Thứ hai, ba bên khi tham gia kí kết, xác lập xây dựng nội dung trong hợp đồng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của cả ba bên, không có dấu hiệu của sự ép buộc

Thứ ba, hợp đồng ba bên kí kết  phải đáp ứng các điều kiện về cả mặt nội dung, lẫn mặt hình thức theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.

Thứ tư, trong trường hợp một trong ba bên tham gia giao kết hợp đồng là tổ chức thì chủ thể trực tiếp giao kết của tổ chức đó phải đúng với thẩm quyền được giao.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về quy định hợp đồng ba bên. Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn xin liên hệ qua:

Bài viết tham khảo:

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Các trường hợp hợp đồng vô hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời