Khách thể của hợp đồng là gì

Khách thể trong quan hệ dân sự là gì? Có những nhóm khách thể nào trong quan hệ dân sự? Khách thể được thể hiện như thế nào trong quan hệ hợp đồng?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi không được trả lương đầy đủ

Đọc thêm: Ký hợp đồng lao động với trẻ em từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi

1. Khách thể:

Khách thể của quan hệ pháp luật dân sự là đối tượng mà các chủ thể hướng tới, hoặc tác động vào khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự để đạt được mục đích nhất định.

Vì vậy, trong quan hệ hợp đồng thì khách thể là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm đi đến được mục đích của hợp đồng.

VD: hợp đồng mua bán tài sản; hợp đồng cung cấp dịch vụ … 

2. Trong quan hệ dân sự thì khách thể hợp đồng có những nhóm nào?

Khách thể trong quan hệ dân sự được chia làm 5 nhóm như sau:

  • Nhóm thuộc tài sản, tài sản này sẽ bao gồm tiền, vật có thực, các giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản hay còn gọi là nhóm khách thể của quan hệ pháp luật về sở hữu;
  • Hành vi, hành vi này sẽ bao gồm cả hành vi hành động và hành vi không hành động.
  • Khách thể của quyền sở hữu trí tuệ chính là các kết quả của hoạt động tinh thần, sáng tạo;
  • Khách thể của quyền nhân thân về quyền tài sản và quyền con người cũng như các giá trị nhân thân được pháp luật dân sự bảo vệ;
  • Khách thể thuộc nhóm có tính chất đặc thù trong các quan hệ pháp luật dân sự về chuyển quyền sử dụng đất.

3. Khách thể trong quan hệ hợp đồng:

3.1 Tài sản bao gồm vật, tiền, các giấy tờ có giá và các quyền tài sản:

Nhóm khách thể này được thể hiện trong các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán; hợp đồng cho thuê, mượn; hợp đồng tặng cho; hợp đồng trao đổi, chuyển quyền sở hữu,…

Các bên thực hiện hợp đồng cùng thỏa thuận để đạt được mục đích nhất định về quyền sở hữu tài sản, vật, tiền, các giấy tờ có giá và các quyền tài sản

3.2 Hành vi và dịch vụ:

Hành vi trong hợp đồng được thể hiện trên thực tế các bên thực hiện hợp đồng như thế nào. Đó cũng là nghĩa vụ mà các bên chủ thể hướng tới. Đồng thời có thể dẫn đến dịch vụ mà một bên mong muốn bên kia phải đáp ứng những yêu cầu của họ.

VD: hợp đồng thực hiện sản xuất bánh mì,….

Các loại hợp đồng thể hiện nhóm khách thể này là hợp đồng dịch vụ, …

3.3 Hoạt động tinh thần, sáng tạo:

Hoạt động sáng tạo là lao động đặc biệt và kết quả của quá trình sáng tạo này là những “sản phẩm trí tuệ”, là khách thể trong các quan hệ về quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Sản phẩm trí tuệ được thể hiện dưới dạng:

  • Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học…
  • Các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp… Những đối tượng này chỉ được bảo vệ khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chúng là đối tượng của sở hữu công nghiệp.

3.4 Khách thể hợp đồng quyền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất là đối tượng trong các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất và là di sản trong việc thừa kế quyền sử dụng đất.

Trả lời