Quy định của pháp luật về Án lệ? Án lệ mới nhất của Việt Nam

Áp dụng án lệ vào việc xét xử của tòa án đang được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tiến hành thực hiện trong nhiều năm nay. Bởi các vụ việc có tình tiết giống nhau vì vậy mà các vụ việc đó sẽ được giải quyết như nhau. Các án lệ mới nhất hiện nay…

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

Đọc thêm: Án treo theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sđbs 2017

1. Án lệ là gì? 

Án lệ là Bản án đã tuyên hoặc một sự giải thích, áp dụng pháp luật được coi như một tiền lệ làm cơ sở để các thẩm phán sau đó có thể áp dụng trong các trường hợp tương tự.

Là sự vận dụng, áp dụng pháp luật thực định vào các trường hợp cụ thể, có tác dụng giúp việc tìm hiểu pháp luật, rèn luyện tư duy pháp lý.

Án lệ không được coi là pháp luật. Nhưng do uy tín của toà án cao cấp, hoặc ở trường hợp có thiếu sót của luật như nói trên, án lệ trở thành căn cứ cho hoạt động xét xử của các tòa án đối với các vụ án tương tự.

2 Quy định của pháp luật:

Áp dụng án lệ vào xét xử Tòa án là phương thức đang được áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm phán vừa ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ:

  • Nguyên tắc áp dụng: Bảo đảm có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải được giải quyết như nhau bao gồm số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ và tình huống pháo lý của vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, phân tích trong phần ” Nhận định của Tòa án “.
  • Thời gian được phép áp dụng: 30 ngày kể từ ngày được công bố.

3. Các án lệ mới nhất của Việt Nam:

Một số án lệ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua ngày 5 tháng 2 năm 2020 và được công bố theo Quyết định 50/QĐ-CA ngày 25 tháng 2 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Các án lệ này được áp dụng từ 15/04/2020:.

  • Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông.
  • Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền tài sản.
  • Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng
  • Án lệ số 37/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.

Vì vậy, việc áp dụng án lệ ngoài ý nghĩa giải quyết một vụ án cụ thể còn thiết lập ra một tiền lệ để xử những vụ án tương tự sau này.

Trả lời