Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty hợp danh

Nhiều doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ bị phá sản hoặc giải thể muốn tạm ngừng hoạt động công ty nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc về trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết nhất về thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty hợp danh.

Bài viết liên quan

Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Thành phần hồ sơ

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh ;
  • Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh;
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ ;
  • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Tạm ngưng hoạt động công ty TNHH 2 TV trở lên cần thực hiện thủ tục gì?

* Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
* Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
       + Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
       + Nộp hồ sơ tại quầy số 2, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
       + Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
* Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
* Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ (từ 13 giờ đến 17 giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Cách thức thực hiện

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Lưu ý khi tạm ngưng hoạt động công ty hợp danh

Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4;
Doanh nghiệp Tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp  đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm ngày) trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm.
Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngưng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Kết quả nhận được

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Hi vọng những thông tin trên đây của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh.

 

 

 

Trả lời