Quy định về cổ phần của CTCP

Bạn muốn có được những thông tin chi tiết liên quan về cổ phần và các loại cổ phần của CTCP, hãy đọc bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ giúp bạn biết được các loại cổ phần của công ty cổ phần và lưu ý về quyền lợi về nghĩa vụ của chủ hữu một loại cổ phần nào đó trong công ty cổ phần.

Bài viết liên quan

Cổ phần là gì?

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty cổ phần thành các phần bằng nhau.

Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của CTCP. Cổ phần thuộc mỗi loại tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Các loại cổ phần trong công ty

Công ty cổ phần thường có các loại cổ phần sau đây:

  • Cổ phần phổ thông
  • Cổ phần ưu đãi (cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định).

Đối với mỗi oại cổ phần sẽ có quyền lợi và nghĩa vụ đi kèm khác nhau. Chủ sở hữu cổ phần phải tuân thủ quy định pháp luật doanh nghiệp, điều lệ công ty về cổ phần.

Nếu cần hỗ trợ tư vấn về Cổ phần CTCP, hoặc tư vấn vốn điều lệ, tư vấn ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp khác. Các bạn liên hệ HOTTEL 02463292936 để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.

Trả lời