Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng cho những đối tượng nào? Thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp là gì theo quy định pháp luật?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đọc thêm: Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp

1. Khái niệm. Đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

– Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm đảm bảo những quyền lợi mà người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng khi thất nghiệp. Quyền lợi mà người lao động được nhận có thể là được trả tiền mặt khi mất việc.

– Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp là người lao động tham gia hợp đồng lao động có thời hạn, không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc một công việc từ 03 – 12 tháng.

2. Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu)

– Bản chính hợp đồng lao động đã hết hạn;

– Sổ bảo hiểm xã hội;

– Bản sao có chứng thực CCCD hoặc CMND.

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp

( Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu được hưởng trợ cấp )

Bước 3: Giải quyết hồ sơ:

– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm sẽ xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.

Bước 3: Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp:

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

– Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 4. Hàng tháng thông báo tìm kiếm việc làm:

Hàng tháng người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trả lời