Thành lập CTCP

CTCP là gì? Thành lập CTCP như thế nào? Tình tự, thủ tục, hồ sơ có khó không? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Bài viết liên quan

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014

Công ty cổ phần (CTCP) là doanh nghiệp, trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của LDN;
  •  Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  •  CTCP có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần đầy đủ

Chuẩn bị kê khai thông tin thành lập công ty cổ phần:

+ Thông tin các cổ đông và giấy tờ chứng thực của các cổ đông

+ Chuẩn bị đặt tên
+ Chuẩn bị địa chỉ

+ Chuẩn bị đăng ký ngành nghề kinh doanh hoạt động thực tế cho công ty.
+ Chuẩn bị đăng ký mức vốn điều lệ

+ Chọn người địa diện theo pháp luật

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần:

  1. CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân (sao y công chứng không quá 3 tháng của tất cả các cổ đông góp vốn thành lập công ty cổ phần)
  2. Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần.
  3. Điều lệ công ty cổ phần
  4. Danh sách cổ đông góp vốn

Các bước thành lập công ty cổ phần:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập công ty cổ phần như hướng dẫn bên trên.
Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần như hướng dẫn bên trên tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại.
Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác).
Bước 5: Thực hiện thủ tục khắc dấu. Thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.
Bước 6: Thực hiện các thủ tục kê khai thuế

Trên đây là bài viết tìm hiểu về thành lập CTCP.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề thành lập công ty, quý khách vui lòng liên hệ HOTTEL 02463292936 để được hỗ trợ tốt nhất!

Trả lời