Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thì kê khai thuế như thế nào?

Hàng tháng, hàng quý, doanh nghiệp đều phải nộp các loại báo cáo về thuế. Vậy, câu hỏi đặt ra là, nếu doanh nghiệp mới thành lập, nhưng chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì kế toán có phải kê khai thuế không?

Bài viết liên quan

Nộp tờ khai thuế theo tháng, quý

Kê khai thuế GTGT

– Trong kỳ khai thuế, nếu doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí, tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT (Xuất tờ khai trắng ra nộp).

– Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, trên tờ khai thuế GTGT tích vào chỉ tiêu 21 không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ.

Tính thuế TNDN

– Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý dù doanh nghiệp có phát sinh doanh thu, chi phí hoặc không phát sinh doanh thu, chi phí.

– Doanh nghiệp cũng không phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý (vì không hoạt đông kinh doanh, không có doanh thu, nên không phát sinh nghĩa vụ thuế).

Khai thuế TNCN

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp phải kê khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

– Nếu trong kỳ doanh nghiệp trả thu nhập cho người lao động nhưng không phát sinh khấu trừ thuế hoặc chưa có lao động thì doanh nghiệp không phải kê khai thuế TNCN.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn (tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)).

Nộp tờ khai quyết toán thuế theo năm

Tính thuế TNDN

Doanh vậy vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh hay không phát sinh các khoản thu từ hoạt động mua bán kinh tế.

Tính thuế TNCN

Trong trường hợp daonh nghiệp không phát sinh mua bán thì việc khai thuế phụ thuộc vào tính chất kinh tế trong đó:

– Doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế nếu tổ chức, cá nhân có phát sinh trả thu nhập trong năm

– Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế  TNCN, nộp tờ khai trắng nếu tổ chức cá nhân không phát sinh trả thu nhập

Tham khảo thêm: Xử phạt đối với hóa đơn GTGT xuất sai thời điểm

Trên đây là những thông tin về việc khai thuế khi doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu mà chúng tôi cung cấp,. Hy vọng sẽ đem lại thông tin hữu ích cho Quý khách hàng.

Liên hệ Hotline: 024.63.2929.36 hoặc Email: luatsutuvanluat.info@gmail.com​ để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời