Quy định của luật mới nhất năm 2020 về việc miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Lệ phí môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đóng hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu. Tuy nhiên, năm 2020 nhà nước đã có chính sách miễn khoản thu này. Vậy doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải thỏa mãn các điều kiện gì để được miễn giảm? Thắc mắc của Quý khách hàng sẽ được giải đáp thông qua bài viết này.

Bài viết liên quan

 Đọc thêm: Lệ phí môn bài của doanh nghiệp và mã chương mã tiểu mục lệ phí môn bài

Đọc thêm: Hướng dẫn người nộp thuế khai và nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP;
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC;
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP;
 • Các văn bản pháp luật khác.

Các đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Miễn thuế môn bài năm 2020 cho doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 25/2/2020 áp dụng mới nhất theo nghị định 22/2020/NĐ-CP chính phủ ban hành

Chính phủ vừa ban hành nghị định 22/2020/NĐ-CP bổ sung cho nghị định 139 về trong đó điểm lợi ích tốt cho các doanh nghiệp đó là miễn thuế môn bài năm đầu tiên cho doanh nghiệp mới thành lập và áp dụng cho những doanh nghiệp thành lập sau ngày 25/2/2020

Miễn lệ phí môn bài năm 2020 cho doanh nghiệp mới thành lập quy định những vấn đề sau:

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Thời gian miễn lệ phí môn bài: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân có thành lập chi nhánh , địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

– Miễn lệ phí môn bài  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài , doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ( thuộc diện miễn lệ phí môn bài ) được thành lập trước ngày 25/02/2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày 25/02/2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 25/02/2020 thực hiện việc miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và điều 35 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Miễn lệ phí  môn bài  cho trường phổ thông công lập và mầm non công lập.

+ Tổ chức nuôi trồng, đánh bắt thủy , hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;

+ Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí ( báo in, báo nói, báo điện tử, báo hình);

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ( bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp;

+ Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Ngoài ra:

+ Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn nộp lệ phí theo quy định và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì mức nộp lệ phí môn bài là cả năm .

Các vấn đề cần lưu ý về lệ phí môn bài

 • Với các đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh thì vẫn phải khai lệ phí môn bài 1 lần.
 • Thời điểm kê khai:
 • Khi người nộp mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Nếu người nộp chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.
 • Hồ sơ kê khai lệ phí môn bài: Sử dụng Tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm Nghị định 139/2016/NĐ-CP.
 • Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là đơn vị phụ thuộc:
 • Ở cùng địa phương với người nộp lệ phí môn bài thì người nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình;
 • Ở khác địa phương với người nộp lệ phí môn bài thì người nộp hồ sơ kê khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị đó.

Hy vọng rằng với những tư vấn của chúng tôi sẽ giải quyết được những vướng mắc của bạn. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc bạn có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn pháp lý LNP .

 

Trả lời