Hướng dẫn hộ kinh doanh khai và nộp thuế khoán

Cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, lẻ sử dụng dưới 10 người lao động thì có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế khoán hàng tháng hoặc hàng quý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Vậy hộ kinh doanh khai và nộp thuế khoán như nào?

Bài viết liên quan

Để các hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện khai và nộp thuế theo phương thức khoán năm 2020 được thuận lợi, Cục Thuế Hà Nội đã có hướng dẫn thủ tục khai và nộp thuế; lệ phí môn bài phải nộp từ đầu năm; sử dụng hóa đơn… cho các đối tượng này.

Khai thuế khoán như thế nào cho đúng?

Hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2019 đến ngày 5/12/2019. Cụ thể, đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD. Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD. Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số    92/2015/TT-BTC.

Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn, thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2020 sẽ không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn nộp thuế khoán

Hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN), hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến chậm nhất là ngày 20/1/2020, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ mới ra kinh doanh trong năm.

Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, hộ kinh doanh được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của ngân hàng thương mại/kho bạc nhà nước để làm căn cứ xác định đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu, thì sẽ nhận được biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn NNT cá nhân khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Trên đây là những thông tin về Hướng dẫn hộ kinh doanh khai và nộp thuế khoán. Hy vọng sẽ đem lại thông tin hữu ích cho Quý khách hàng.

Liên hệ Hotline: 024.63.2929.36 hoặc Email: luatsutuvanluat.info@gmail.com​ để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời