Nguyên nhân bị đóng mã số thuế?

Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc công ty bị phải ngừng hoạt động, không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh…

Bài viết liên quan

Nguyên nhân doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

– Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

Lưu ý: Chỉ doanh nghiệp vi phạm trường hợp này mới được khôi phục mã số thuế

– Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản;

– Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất).

Những điều cần phải làm để mở mã số thuế

1. Gửi công văn xin mở mã số thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Doanh nghiệp nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (theo mẫu)

2. Khắc phục các hành vi vi phạm dẫn đến bị đóng mã số thuế

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, cơ quan thuế xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định.

Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

3. Thông báo khôi phục mã số thuế

cơ quan thuế lập Thông báo khôi phục mã số thuế gửi cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Thời hạn mở mã số thuế

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp chấp hành đầy đủ và nộp đủ số tiền phạt

Tại sao nên lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi?

– Tư vấn nhiệt tình

– Chi phí hợp lý

– Thời gian nhanh chóng

– Nắm bắt, theo sát nhu cầu của khách hàng

 

Liên hệ Tư vấn và hỗ trợ DỊch vụ:

Điện thoại: 024.63.2929.36

Hotline: 0832929912

Email: lawyer@lnplegal.com​

Vui lòng xem thêm dịch vụ khác tại LNP Legal Consulting (LLC)

Trả lời