Thủ tục thuế khi thay đổi trụ sở công ty

Luật quản lý thuế 2014 quy định khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế thì công ty phải thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ trụ sở phải thông báo trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

Bài viết liên quan

Căn cứ pháp lý

– Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

– Luật quản lý thuế 2014; Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Thủ tục thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở 

Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định doanh nghiệp thay đổi trụ sở phải đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Như vậy doanh nghiệp muốn chuyển địa điểm trụ sở phải tiến hành thủ tục với cơ quan thuế trước khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi cơ quan thuế quản lý

Các trường hợp

Thay đổi dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế khi

* Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

* Doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế 

Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi

Doanh nghiệp nộp hồ sơ gồm Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp. Được quy định trong Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Gồm các giấy tờ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Phụ lục II-1 Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty.

_________________________________
Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, chúng tôi với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý của mình đến khách hàng trên toàn quốc.
Liên hệ Luật sư tư vấn và hỗ trợ tất cả các Dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp:
LNP LAW
Địa chỉ: số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02463292936
HOTLINE: 0832929912
Email: info@lnplegal.com

Trả lời