Sau khi thành lập doanh nghiệp cần thực hiện những nghĩa vụ thuế gì?

Các loại thuế sau khi thành lập doanh nghiệp là gì? cần lưu ý những điều kiện gì khi đóng thuế? Nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải đóng …

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Hồ sơ thủ tục thuế ban đầu của công ty TNHH mới thành lập theo quy định năm 2020

Đọc thêm: Tổng hợp các loại thuế doanh nghiệp phải nộp khi hoạt động

1. Thành lập doanh nghiệp cần thực hiện những nghĩa vụ gì?

– Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký;

– Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động;

– Thống kê theo chế độ, báo cáo định kỳ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính;

– Các loại thuế sau khi thành lập.

2. Các loại nghĩa vụ thuế:

2.1 Thuế là gì?

Thuế là khoản nộp bắt buộc mà cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ thực hiện đối với nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế.

Phân loại thuế:

  • Thuế trực thu: là loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân. VD: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, …
  • Thuế gián thu: là loại thuế do các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho Nhà nước thông qua việc cộng số thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu. VD: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,…

2.2 Nghĩa vụ thuế phải đóng sau khi thành lập doanh nghiệp:

– Lệ phí (thuế) môn bài:

STT Đối tượng Mức thu
1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

03 triệu đồng/năm

2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

02 triệu đồng/năm

3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

01 triệu đồng/năm 

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp không phải nộp tờ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

– Thuế giá trị gia tăng: là phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán sản phẩm, hàng hóa. Để xác định được số tiền thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp thì điều cần quan tâm đầu tiên là doanh nghiệp đó đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp nào.

  • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì cách tính thuế giá trị gia tăng như sau: Thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
  • Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu: Thuế GTGT = Giá trị hàng hóa bán ra x thuế suất thuế GTGT

Thuế tiêu thụ đặc biệt: doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như thuốc lá, rượu, bia,…phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế xuất, nhập khẩu: chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thuế thu nhập cá nhân: là loại thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho người lao động. Thuế thu nhập cá nhân tính theo tháng, kê khai theo tháng hoặc quý nhưng quyết toán theo năm.

Trả lời