Tổng hợp các loại thuế doanh nghiệp phải nộp khi hoạt động

Khi thành lập doanh nghiệp, điều mà các nhà quản lý quan tâm hàng đầu chính là thuế. Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp, số tiền nộp, thời hạn nộp. Việc chậm nộp thuế ghoặc trốn tránh trách nhiệm thuế có thể dẫn đến doanh nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí là phải dừng hoạt động kinh doanh có thời hạn hoặc vô thời hạn.

Bài viết liên quan

Dưới đây là bào viết do LNP Law tổng hợp các loại thuế của doanh nghiệp.

Thuế doanh nghiệp phải nộp ngay khi thành lập

Ngày khi hoàn tất thủ tục thành lập, công ty cần nộp thuế môn bài. Mức nộp lệ phí môn bài được quy định dựa trên số vốn điều lệ mà doanh nghiệp đăng ký.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm

Doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm

Doanh nghiệp thành lập sau ngày 30/6 sẽ chỉ đóng ½ mức thuế môn bài của năm.

Các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong quá trình kinh doanh

Ngoài lệ phí môn bài doanh nghiệp phải nộp cố định hàng năm theo mức vốn điều lệ, tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp cần nộp các loại thuế sau:

"<yoastmark

Thuế giá trị gia tăng

Có hai phương pháp tính thuế GTGT là khẩu trừ và trực tiếp.

Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ công ty cần chuẩn bị:
– Tờ khai thuế giá trị gia tăng
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra
– Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào
– Kèm theo các phụ lục khác (nếu có).
Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh nghiệp cần chuẩn bị:
– Trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai thuế giá trị gia tăng

– Trực tiếp trên doanh thu:
Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra

Xem thêm: Năm 2020 doanh nghiệp được miễn tiền chậm nộp thuế khi nào

Xem thêm: Công chức có được thành lập công ty không?

Thuế thu nhập cá nhân.

Các báo cáo thuế TNCN phải nộp hàng tháng.

Nộp theo tháng: Thuế TNCN trên 50.000.000 đồng

Nộp theo quý: Thuế TNCN dưới 50.000.000 đồng
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-TNCK (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công).
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền…).

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý.

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN đối với công ty thực hiện đầy dủ chế độ sổ sách hóa đơn và phát hiện được chi phí thực phát sinh của kì tính thuế.
– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01B/TNDN đối với doanh nghiệp không xác định được chi phí phát sinh thực tế.
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 (hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

Ngoài ra công ty cần nộp các loại thuế liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hoặc các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trên đây là các loại thuế công ty cần nôp do LNP Law tổng hợp. Mọi thắc mắc liên quan đến lĩnh vực thuế doanh nghiệp, đầu tư, sở hữu trí tuệ, dân sự… vui long fliene hệ theo thông tin dưới đây để được giải đáp trực tiếp.

Công ty TNHH Tư vấn pháp lý LNP

 

LNP LAW

‣ Address: No. 225A Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi.
‣ Email: lawyer@lnplegal.com
‣ Tel: 024 6329 2936
‣ Hotline: 0832929912
‣ Website: lnplegal.com – luatsutuvanluat.com
‣ Linkedin: linkedin.com/company/lnplegal
lawfirmvietnam.com – fdivietnam.net #foreigninvestors #vietnam

Trả lời