Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh là gì?

Bạn muốn kinh doanh, bạn muốn tìm đối tác kinh doanh nhưng không muốn thành lập tổ chức kinh tế. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một gợi ý hữu ích. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Bài viết liên quan

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận mà không thành lập tổ chức kinh tế.

  • Chủ thể của hợp đồng BCC: thông tin đầy đủ, chính xác về các chủ thể tham gia hợp đồng
  • Đối tượng của hợp đồng BCC: là sự hợp tác kinh doanh của các chủ thể
  • Nội dung hợp đồng BCC: các điều khoản do pháp luật quy định và các điều khoản do các bên thỏa thuận

Tải mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh tại đây.

Trả lời