Nhóm sản phẩm, dịch vụ trong đăng ký nhãn hiệu

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chính là xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Việc phân nhóm các loại hàng hóa, dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu là rất quan trọng.

Bài viết liên quan

Bài viết: Đăng ký nhãn hiệu tập thể

Bài viết: Đăng ký nhãn hiệu trọn gói giá rẻ uy tín nhất toàn quốc – tư vấn miễn phí

Hiện tại, Cục sở hữu trí tuệ đang sử sụng bảng phân loại hàng hoá Nice 11 áp dụng từ ngày 1/1/2018. Bảng phân loại được chia làm 45 nhóm ngành: từ nhóm 01 đến nhóm 34 là các nhóm về hàng hóa, từ nhóm 35 đến nhóm 45 là các nhóm về dịch vụ

1. Nguyên tắc phân nhóm hàng hóa khi đăng ký nhãn hiệu:

– Nguyên tắc phân nhóm dựa vào chức năng và mục đích của nó: Nếu chức năng hoặc mục đích của sản phẩm không được nêu trong bất kỳ tiêu đề thì nó sẽ được phân loại dựa vào sự tương tự của sản phẩm khác được nêu trong danh mục theo vần chữ cái. Nếu không tìm được các tiêu chí khác thì lấy vật liệu làm nên sản phẩm và phương thức hoạt động của sản phẩm đó.

– Nguyên tắc đối với nguyên vật liêu thô, chưa chế biến hoặc bán chế: về nguyên tắc được phân loại phụ thuộc vào vật liệu tạo nên chúng.

– Đối với hàng hóa được tạo thành một bộ phận từ sản phẩm khác, được phân loại cùng một nhóm với sản phẩm đó chỉ trong trường hợp hàng hóa này không được sử dụng cho mục đích khác.

– Đối với sản phẩm chưa hoàn chỉnh: Khi một sản phẩm chưa được hoàn chỉnh hoặc hoàn chỉnh làm từ các vật liệu làm nên nó thì và làm từ những nguyên vật liệu khác nhau. Về nguyên tắc hàng hóa đó sẽ được phân loại vào nguyên vật liệu nào chứa nhiều trong sản phẩm.

– Các hộp dùng đựng một loại sản phẩm thì về nguyên tắc được phân loại cùng nhóm với sản phẩm đó.

Ví dụ: Nhóm 3 trong danh mục các nhóm sản phẩm, hàng hóa Nice 11: “chủ yếu gồm các chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, cũng như các chế phẩm làm sạch để sử dụng trong nhà và các không gian khác”.

dang ky nhan hieu

 2. Nguyên tắc phân nhóm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu:

– Các dịch vụ có thể phân loại dựa vào ngành hoạt động được chỉ rõ trong tiêu đề của các nhóm dịch vụ, nếu không có thì phân loại theo một dịch vụ tương tự trong nhóm theo vần chữ cái.

– Các dịch vụ cho thuê được phân cùng một nhóm với dịch vụ được cung cấp bởi phương tiện cho thuê.

– Các dịch vụ tư vấn, thông tin được phân loại phân loại cùng nhóm dịch vụ tương tự ứng với lĩnh vực tư vấn, thông tin. Việc cung cấp thông tin, tư vấn thông qua phương tiện điện tử không ảnh hưởng đến nguyên tắc phân loại.

– Các dịch vụ hàng hóa, mua bán, dịch vụ siêu thị tuy không được đề cập cụ thể tại bảng phân loại nhưng được phân loại dựa theo phần giải thích đi kèm của nhóm và được phân loại theo nhóm 35.

Ví dụ: Nhóm 36 trong danh mục các nhóm sản phẩm, hàng hóa Nice 11: “chủ yếu gồm các dịch vụ tài chính và tiền tệ và các dịch vụ liên quan đến tất cả các loại hợp đồng bảo hiểm”.

Trả lời