Nhãn hiệu được bảo hộ cần điều kiện gì?

Nhãn hiệu được bảo hộ sẽ giúp chủ sở hữu xây dưng thương hiệu của mình một cách bền vững.Vậy nhãn hiệu cần đáp ứng những điều kiện gì?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Những kiến thức cần biết khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Đọc thêm: Khác biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại

1.Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ là gì?

Theo Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ: “Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”.

nhan hieu duoc bao ho

1.1. Nhãn hiệu bảo hộ là dấu hiệu nhìn thấy được:

   Dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc:

Điều kiện này có nghĩa là nhãn hiệu phải tồn tại dưới một dạng vật chất nhất định để con người có thể nhìn thấy được. Nhãn hiệu sẽ được thể hiện dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều và sự kết hợp các yếu tố đó.

Ví dụ: Hình ảnh một số nhãn hiệu: Vingroup.

1.2. Nhãn hiệu có khả năng phân biệt:

  Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác:

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt khi được tạo thành bởi các yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc các yếu tố đó kết hợp lại. Nhãn hiệu có khả năng phân biệt sẽ giúp khách hàng nhận biết, ghi nhớ hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hơn. Và điều đó cũng giúp chủ sở hữu xây dựng thương hiệu của mình một cách dễ dàng hơn.

Ví dụ: Nhãn hiệu ADIDAS (Hình ảnh tam  giác 3 gạch)

1.3. Nhãn hiệu được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ và được cấp Văn bằng bảo hộ

   Một nhãn hiệu bảo hộ khi và chỉ khi nhãn hiệu đó được cấp Văn bằng bảo hộ hay còn gọi là Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Theo khoản 25 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ: “Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng”.

 

Trả lời