Thời gian hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP

Thời gian được hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 76/2019/NĐ-CP là như thế nào? Đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút sẽ khác gì so với đối tượng lao động bình thường?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Tạm hoãn hợp đồng với phụ nữ mang thai

Đọc thêm: Công ty có quyền cho nghỉ không hưởng lương hay không?

1. Phụ cấp thu hút là gì?

Phụ cấp thu hút là những chế độ ưu đãi áp dụng đối với công nhân, cán bộ, công chức làm việc và thực hiện các công việc tại những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế, những khu vực như biên giới, phần đảo xa đất liền, chưa được đầu tư, thời gian đầu chưa có cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

2. Đối tượng:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, gồm:

  • Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp xã;
  • Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội;
  • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;
  • Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;
  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
  • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

3. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút:

Đối tượng quy định ở trên được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng). Cụ thể là:

  • Trong trường hợp đang làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì sẽ được tính kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;
  • Trong trường hợp đến làm việc sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phụ cấp thu hút.

Mức phụ cấp thu hút = mức lương tối thiểu chung * hệ số lương theo chức vụ, gạch, cấp bậc hoặc hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ của lãnh đạo nếu có + %phụ cấp thâm niên vượt khung * 70%

Trả lời