Nhãn hiệu là gì? Lý do phải đăng ký nhãn hiệu

  Mỗi doanh nghiệp sẽ thiết kế một nhãn riêng trên sản phẩm của mình để khách hàng nhận biết rằng đó là sản phẩm của doanh nghiệp. Việc đăng ký nhãn hiệu là một bước quan trong nhất để xác lập quyền sở hữu sản phẩm của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Dịch vụ tư vấn gia hạn nhãn hiệu hàng hóa

Đọc thêm: Quy định hiện nay về đăng ký nhãn hiệu

1. Nhãn hiệu là gì?

   Theo Khoản 16, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.

 1.1. Phân loại:

     – Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

     – Nhãn hiệu chứng nhận: là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Ví dụ: nhãn hiệu chứng nhận: “Hàng Việt Nam tin dùng”…

     – Nhãn hiệu liên kết: là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau. Ví dụ: nhãn hiệu liên kết Vingroup: Vinmec, Vinschool, Vincom…

     – Nhãn hiệu nổi tiếng: là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ: Nhãn hiệu: Pepsi, Zara…

 

2. Lý do phải đăng ký nhãn hiệu

dang ky nhan hieu

   – Việc đăng ký là cơ sở rất quan trọng xác định chủ sở hữu đối với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đang kinh doanh, là hàng rào pháp lý bảo vệ doanh nghiệp trước sự tranh đấu, sao chép, nhái lại của đối thủ.

   – Tăng khả năng nhận biết sản phẩm của doanh nghiệp đối với các sản phẩm khác bởi nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng phân biệt.

   – Giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận cũng như tạo dựng thương hiệu riêng trên thị trường.

Lưu ý khi đăng ký:

   – Những dấu hiệu không được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu.

   – Phải đăng ký theo thủ tục và hồ sơ được quy định theo pháp luật hiện hành.

Trả lời