Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định công ty

Theo luật doanh nghiệp Việt Nam quy định về vốn thành lập doanh nghiệp là gì? Vốn pháp định và vốn điều lệ được quy định thế nào?Phân biệt hai loại vốn đó?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Sau khi thành lập doanh nghiệp cần thực hiện những nghĩa vụ thuế gì?

Đọc thêm: Mức xử phạt vi phạm về quản lý con dấu công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

1. Khái niệm về vốn điều lệ và vốn pháp định:

– Vốn điều lệ là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ Công ty. Số vốn điều lệ công ty nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng tài chính, nhu cầu kinh doanh của thành viên hoặc cổ đông khi thành lập công ty.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh: 

  • Bất động sản vốn pháp định 6 tỷ;
  • Dịch vụ bảo vệ vốn pháp định 2 tỷ.

2. Phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định:

Vốn điều lệ Vốn pháp định
Giống nhau Là số vốn ban đầu do nhà đầu tư cùng góp vào công ty làm vốn sản xuất kinh doanh cho công ty
Khác nhau

cơ sở xác định

Khi thành lập công ty bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ.

Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn pháp định không phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà được xác định theo ngành nghề kinh doanh cụ thể.

Công ty dự định thành lập có ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì vốn góp phải tối thiểu bằng vốn pháp định.

Mức vốn Không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập doanh nghiệp.

Nếu đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì không tạo được sự tin tưởng cho khách hàng, còn nếu quá cao thì sẽ tác động đến nghĩa vụ tài chính công ty.

Mức vốn cố định với từng ngành nghề kinh doanh.
Ví dụ A, B và C thành lập doanh nghiệp với tổng giá trị vốn góp là 5 tỷ đồng trong đó A góp 1 tỷ đồng, B góp một mảnh đất được tổ chức thẩm định giá là 2,5 tỷ đồng và C có quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu được định giá là 2,5 tỷ đồng… Ngành nghề kinh doanh bất động sản vốn pháp định 6 tỷ.

Cho thuê lại lao động yêu cầu vốn pháp định 2 tỷ đồng

Trả lời