Đăng ký nhãn hiệu hết bao lâu?

Nhãn hiệu là gì? Đăng ký nhãn hiệu hết bao lâu? Trình tự thủ tục thực hiện như thế nào? Chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về vấn đề này.

Bài viết liên quan

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Để nhãn hiệu của bạn được đăng ký, bạn phải đáp ứng 02 điều kiện cơ bản sau:

  • nhãn hiệu là những dấu hiệu được thể hiện dưới hình thức chữ cái, con số, màu sắc…
  • nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu khác

Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký nhãn hiệu diễn ra trong thời gian bao lâu?

Chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Cục sở hữu trí tuệ.

Cục sở hữu trí tuệ:

  • thời gian tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu: 03 ngày
  • thẩm định hình thức: 01 tháng (điều 119, khoản 1, Luật SHTT hợp nhất)
  • công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày đơn hợp lệ (điều 110, khoản 3, Luật SHTT hợp nhất)
  • thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn (điều 119, khoản 2, Luật SHTT hợp nhất)
  • thông báo cấp văn bằng bảo hộ: 01 tháng

Thời gian do pháp luật quy định để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là hơn 01 năm; cũng có thể dài hơn do trường hợp đơn không hợp lệ hoặc phải lấy ý kiến từ người thứ ba. Tuy nhiên trên thực tế, để giảm bớt thời gian dăng ký, bạn nên sử dụng dịch vụ của công ty tư vấn luật để đảm bảo hồ sơ hợp lệ, nộp đúng nơi… Hottel liên hệ 02463292936!

Trả lời