Các yếu tố bảo hộ nhãn hiệu.

Nhãn hiệu là gì? Tại sao cần bảo hộ nhãn hiệu? Để một nahnx hiệu được bảo hộ thì cần những yếu tố nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Bài viết liên quan

Cơ sở pháp lý:

  • Luật sở hữu trí tuệ 2005
  • Luật SHTT sửa đổi, bổ sung 2009
  • Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Khái niệm:

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được xác định trên cơ sở nhãn hiệu đó đã được cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, không phải nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân nào cũng có thể được bảo hộ. Nhãn hiệu muốn được bảo hộ trước hết phải đáp ứng được các điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể, một nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • dấu hiệu nhìn thấy được: hình ảnh, chữ cái, chữ số, hình ba chiều, màu sắc…
  • nhãn hiệu đó phải có khả năng phân biệt với hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa dịch vụ của chủ thể khác.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề nhãn hiệu, quý khách vui lòng liên hệ HOTTEL 02463292936 để được hỗ trợ tốt nhất!

Trả lời