Xử lý vi phạm nhãn hiệu tại thành phố Hà Nội

Hiện nay hành vi xâm phạm nhãn hiệu diễn ra phổ biến và phức tạp trên phạm vi cả nước, nhất là tại thành phố lớn như Hà Nội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nên bị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu cơ quan nào có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu tại thành phố Hà Nội.

Bài viết liên quan

Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 119/2010/NĐ-CP.

Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm nhãn hiệu

Một trong những nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được quy định gồm thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Như vậy chỉ có các cơ quan nhà nước mới có thẩm quyền tiến hành xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu. Tổ chức, cá nhân không có quyền và nghĩa vụ tiến hành hoạt động này.

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu gồm:

* Toà án nhân dân các cấp (Toà án nhân dân quận tại 12 quận và Toà án nhân dân thành phố Hà Nội)

* Thanh tra thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 62, Đường Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm.

* Cục quản lý thị trường Hà Nội. Địa chỉ: Số 80, Đường Quang Trung, Quận Hà Đông.

* Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 129, Đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy.

* Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội.

* Uỷ ban nhân dân các cấp tại Hà Nội (UBND quận và UBND thành phố)

Căn cứ vào phạm vi nhiệm vu, quyền hạn của cơ quan mình, các cơ quan trên tiến hành hoạt động xử lý xâm phạm nhãn hiệu phù hợp. Ví dụ: Toà án có thẩm quyền áp dụng các biện pháp dân sự, hình sự trong khi kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền của cơ quan hải quan.

Các biện pháp xử lý vi phạm nhãn hiệu

Xử lý bằng biện pháp hành chính

Chủ sở hữu khi phát hiện có hành vi xâm phạm có thể yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Gồm các biện pháp như: buộc tiêu huỷ; buộc loại bỏ yếu tố xâm phạm nhãn hiệu; buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại; tịch thu; đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; tái xuất… Biện pháp hành chính thường được các cơ quan có thẩm quyền áp dụng khi phát hiện vi phạm.

Xử lý bằng biện pháp dân sự

Tổ chức, cá nhân có tranh chấp có thể khởi kiện yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bản án, quyết định của Toà án buộc bên xâm phạm nhãn hiệu phải: chấm dứt hành vi vi phạm; xin lỗi, cải chính công khai; bồi thường thiệt hại.

_________________________________
Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, chúng tôi với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý của mình đến khách hàng trên toàn quốc.
Liên hệ Luật sư tư vấn và hỗ trợ tất cả các Dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ:
LNP LAW
Địa chỉ: số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02463292936
HOTLINE: 0832929912
Email: info@lnplegal.com

Trả lời