Thành lập công ty kinh doanh bất động sản đăng ký mã ngành gì?

Đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay yêu cầu phải đăng ký mã ngành nghề tương ứng với lĩnh vực kinh doanh của công ty đó. Đối với bất động sản thì phải đăng ký những mã ngành nghề gì?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: 07 lưu ý về pháp lý cho nhà đầu tư, người mua bất động sản lần đầu

Đọc thêm: Mở sàn môi giới bất động sản yêu cầu những gì?

1. Đăng ký kinh doanh ngành nghề bất động sản:

Các ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật:

  • Kinh doanh bất động sản;
  • Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;
  • Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

1.1 Điều kiện công ty phải tuân thủ:

– Điều kiện về vốn pháp định: Vì là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.

– Chứng chỉ hành nghề (đối với nghề kinh doanh dịch vụ môi giới và sàn giao dịch bất động sản)

1.2 Hồ sơ thủ tục:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

  • Giấy đề nghị cấp phép đăng ký thành lập công ty;
  • Danh sách thành viên cũng như cổ đông của công ty;
  • Điều lệ chi tiết của doanh nghiệp;
  • Giấy CMND, hộ chiếu cũng như các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân tương đương nếu là tổ chức.

2. Mã ngành nghề kinh doanh bất động sản:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810
Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở 68101
Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở 68102
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở 68103
Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở 68104
Kinh doanh bất động sản khác 68109
2 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đấtChi tiết: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản 6820 
Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 68201
Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất 68202

Trả lời