Quy định về Vốn của DNTN

Thành lập doanh nghiệp tư nhân, bạn hiểu gì về số vốn thành lập. Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Bài viết liên quan

Doanh nghiệp tư nhân không có vốn điều lệ. Vốn đăng ký kinh doanh của chủ doanh nghiệp được gọi là vốn đầu tư, do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. Đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Trong quá trình hoạt động, chủ sở hữu có thể thay đổi vốn.

  • Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.
  • Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nếu cần hỗ trợ tư vấn về vốn vốn đầu tư của DNTN, hoặc tư vấn vốn điều lệ, tư vấn ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp khác. Các bạn liên hệ HOTTEL 02463292936 để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.

Trả lời