Hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường tự do hiện đại và rất phát triển ở các nước như: Mỹ, Úc, Cộng đồng chung châu Âu… Tại Việt Nam, nhượng quyền thương mại nước ngoài chính thức thâm nhập vào năm 2007 và bắt đầu sôi động từ đó cho đến nay. Vậy hợp đồng nhượng quyền thương mại là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Bài viết liên quan

Các căn cứ pháp lý áp dụng:

– Bộ luật dân sự 2015;

– Luật thương mại 2005;

Nghị định 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/03/2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;

– Nghị định 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại.

Nhượng quyền thương mại?

Căn cứ Điều 284 Luật Thương mại 2005: Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ. Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Hình thức hợp đồng nhượng quyền thương mại:

– Văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

– Hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài, ngôn ngữ của hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

Nội dung hợp đồng nhượng quyền thương mại:

– Nội dung của quyền thương mại:

+ Quyền được Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận quyền tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;

+  Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền sơ cấp quyền thương mại chung;

+ Quyền được Bên nhượng quyền thứ cấp cấp lại cho Bên nhận quyền thứ cấp theo hợp đồng nhượng quyền thương mại chung;

+ Quyền được Bên nhượng quyền cấp cho Bên nhận quyền quyền thương mại theo hợp đồng phát triển quyền thương mại.

– Quyền, nghĩa vụ của Bên nhượng quyền;

– Quyền, nghĩa vụ của Bên nhận quyền;

– Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;

– Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

– Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Thời hạn của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Thời hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại do các bên thoả thuận.

– Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể chấm dứt trước thời hạn trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại

– Hợp đồng nhượng quyền thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

– Nếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại có phần nội dung về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ thì phần đó có hiệu lực theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trên đây là tư vấn sơ bộ chúng tôi về yêu cầu của Quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Trả lời