Gia hạn nhãn hiệu tại Hà Nội và TP.HCM

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần có thời hạn 10 năm.

Bài viết liên quan

Mục đích của văn bằng bảo hộ là ghi nhận quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân với quyền sở hữu công nghiệp. Văn bản bảo hộ gồm Bằng độc quyền, Giấy chứng nhận đăng ký. Do văn bằng bảo hộ chỉ có hiệu lực trong một thời hạn nhất định nên tổ chức, cá nhân có thể gia hạn nhằm kéo dài thời gian bảo hộ.

Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009; Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN; Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN; Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Gia hạn nhãn hiệu 

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Cần lưu ý văn bằng bảo hộ có hiệu lực kể từ ngày cấp nhưng thời gian tính hiệu lực lại kể từ ngày nộp đơn. Tổ chức, cá nhân nắm quyền sở hữu công nghiệp cần chú ý vấn đề này để biết chính xác ngày hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ dưới dạng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày cấp và hết thời hạn bảo hộ sau 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Tổ chức, cá nhân sở hữu nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, môi lẫn 10 năm.

Người có quyền gia hạn nhãn hiệu

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có quyền gia hạn với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tổ chức, cá nhân nếu được chủ sở hữu uỷ quyền có thể tiến hành hoạt động này. Tuy nhiên việc uỷ quyền phải được lập thành giấy uỷ quyền và có các nội dung quy định tại Điều 107 Luật sở hữu trí tuệ.

Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận phải nộp đơn yêu cầu gia hạn và lệ phí gia hạn hiệu lực cho Cục sở hữu trí tuệ. Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực. Trường hợp nộp muộn chủ văn bằng phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực cộng thêm 10% lệ phí/mỗi tháng nộp muộn.

Đơn yêu cầu gia hạn hồm 01 bộ tài liệu các giấy tờ sau:

1. Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo Mẫu số 02-GH/DTVB tại Phụ lục C Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

2. Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ)

3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện)

4. Bản sao chứng từ nộp lệ phí gia hạn (trường hợp nộp lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Cơ quan có thẩm quyền gia hạn nhãn hiệu tại Hà Nội và TP.HCM

Tại thành phố Hà Nội

Cục sở hữu trí tuệ. Địa chỉ: Số 384-386, Đường Nguyên Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng Miền Nam). Địa chỉ: Tầng 07, Số 17-19, Đường Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

_________________________________
Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, chúng tôi với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý của mình đến khách hàng trên toàn quốc.
Liên hệ Luật sư tư vấn và hỗ trợ tất cả các Dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ:
LNP LAW
Địa chỉ: số 225A Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 02463292936
HOTLINE: 0832929912
Email: info@lnplegal.com

Trả lời