Doanh nghiệp có phải đăng ký mã ngành nghề kinh doanh

Đăng ký mã ngành nghề kinh doanh là một trong những bước quan trọng để thành lập một doanh nghiệp. Vậy đăng ký mã ngành nghề như thế nào theo quy định pháp luật?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Điều kiện sản xuất kinh doanh tiền chất công nghiệp

Đọc thêm: Mã ngành nghề khi thành lập công ty sản xuất, kinh doanh bánh mì

1. Mã ngành nghề trong doanh nghiệp:

Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định, doanh nghiệp được tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà luật không cấm.

Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Vì vậy, trước khi hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì cá nhân hoặc tổ chức phải đăng ký mã ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định pháp luật:

  • Khi thành lập doanh nghiệp cá nhân hoặc tổ chức lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
  • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Hệ thống mã ngành nghề kinh tế Việt Nam được quy định tại Phụ lục I Quyết định 27/2018/QĐ-TTg và nội dung hoạt động từng ngành nghề được hướng dẫn tại Phụ lục II Quyết định 27/2018/QĐ-TTg. ( Tra cứu tại: Tra cứu mã ngành, nghề kinh tế ).

 

2. Thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật?

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm:

  • Trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu có những thông tin sau: Tình trạng hoạt động; tên công ty; mã ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật,…
  • Điều lệ công ty phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên/cổ đông công ty kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân ( Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu).
  • Văn bản ủy quyền

– Bước 2: thực hiện đăng ký tại dangkykinhdoanh.gov.vn

– Bước 3: Sau khi hoàn thành các bước theo chỉ dẫn trên cổng thông tin thì nhập mã đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 

Trả lời