Điều kiện tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại một hình thức cải tiến của cấp phép, theo đó doanh nghiệp chủ (người nhượng quyền) cho phép một doanh nghiệp khác (người nhận quyền) sử dụng toàn bộ một hệ thống kinh doanh để đổi lại các khoản phí bù khác.

Bài viết liên quan

Điều kiện để các bên tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại thì các bên phải thỏa mãn những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại

– Bên nhượng quyền cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

+ Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

+ Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền

+ Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định

– Bên nhận nhượng quyền:

+ Bên nhận quyền phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

FOLLOW LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT

Trang thông tin  chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm về pháp luật, bản tin pháp lý mới nhất, các hướng dẫn soạn thảo hồ sơ giấy tờ và thực hiện thủ tục hành chính tại Việt Nam. Hỏi đáp và chia sẻ nhằm tháo gỡ mọi vướng mắc hiểu biết pháp luật cho người xem
☞ Facebook: https://www.facebook.com/luatsutuvanluat.info/
☞ YouTube: https://bitly.com.vn/mV4wJ
☞ Website: luatsutuvanluat.com
☞ Email: luatsutuvanluat.info@gmail.com
☞ Phone: 0832929912

Trả lời