Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Người tham gia góp vốn buộc phải tìm hiểu và tìm cách đáp ứng những điều kiện mà pháp luật quy định khi thành lập công ty.

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Công ty TNHH có ưu nhược điểm gì?

Đọc thêm: Làm dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất nên mở công ty TNHH hay công ty cổ phần?

Nếu không doanh nghiệp rất dễ gặp những vấn đề khó khăn như:

 • Hồ sơ đăng ký thành lập công ty bị từ chối;
 • Thời gian xi cấp giấy chứng nhận bị kéo dài;
 • Bị cơ quan có thầm quyền xử lý do không hợp pháp, ảnh hưởng đến quá trình hoạt động.

Điều kiện chung thành lập công ty TNHH (theo Điều 13 Luật công ty TNHH 2005)

 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam (từ khoản 2)
 2. Tổ chức cá nhân không được quyền thành lập và quản lý công ty TNHH tại Việt Nam:
 • Các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang sử dụng tài sản nhà nước để dùng công ty TNHH thu lợi riêng;
 • Cán bộ, công chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam, công nhân quốc phòng; hạ sĩ, hạ sĩ quan chuyên nghiệp thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các công ty TNHH 100% vốn sở hữu nhà nước;
 • Người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người chưa vị thành niên;
 • Người đang bị Toàn án cấm hành nghề kinh doanh;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Về chủ sở hữu không đủ điều kiện: cán bộ, viên chức, công chức nhà nước, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự,…
 • Về tên công ty: Loại hình doanh nghiệp + tên riêng (không trùng hay vi phạm văn hóa);
 • Về trụ sở chính công ty: Xác định trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam và cụ thể địa chỉ;
 • Về vốn: Phải có vốn điều lệ, vốn pháp định chỉ bắt buộc đối với 1 số ngành nhất định;
 • Về kinh doanh: không được kinh doanh các ngành nghề bị pháp luật cấm, lựa chọn các ngành nghề có điều kiện về chứng chỉ hoặc điều kiện khác thì phải tuân thủ các điều kiện đó nếu không muốn bị xử phạt.

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Chủ sở hữu được thành lập công ty TNHH 2 thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức;
 • Nếu chủ sở hữu là cá nhân thì phải đáp ững đủ điều kiện theo khoản 1 điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 và không thuộc trường hợp cấm thành lập doanh nghiệp tại khoản 2 điều 18;
 • Nếu chủ sở hữu là tổ chức thì phải có đủ 4 điều kiện: Phải được thành lập hợp pháp, Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm; Nhân danh mình độc lập tham gia vào quan hệ pháp luật;
 • Điều kiện về trụ sở doanh nghiệp: phải rõ địa chỉ liên hệ;
 • Ngành nghề kinh doanh: phải là các nghề được pháp luật cho phép.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH:

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên

– Dự thảo Điều lệ công ty công ty;

– Danh sách thành viên và các giấy tờ kèm theo như: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

– Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức được ủy quyền thành lập doanh nghiệp;

Nếu bạn có thắc mắc hay gặp vấn đề trong quá trình thành lập hay chuẩn bị hồ sơ, xin vui lòng liên hệ đội ngũ luật sư 096889603 tư vấn cụ thể và giúp đỡ về vấn đề này.

Trả lời