Công ty cổ phần có những ưu nhược điểm gì?

Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty phổ biến nhất hiện nay với nhiều ưu điểm nhưng loại hình này cũng có một số hạn chế nhất định. Xin hãy cùng luatsutuvanluat phân tích vấn đề này.

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Thay đổi người đại diện công ty cổ phần

Đọc thêm: Thành lập công ty cổ phần trọn gói giá rẻ uy tín nhất tại Hà Nội

Về loại hình công ty cổ phần:

  • là doanh nghiệp với vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
  • Có số lượng cổ đông tối thiểu là 03 (không hạn chế số lượng tối đa);
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân.

Ưu điểm:

  • Chế độ trách nhiệm là trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao.
  • Khả năng hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng (hầu hết các lịch vực, ngành nghề);
  • Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
  • Khả năng huy động vốn rất cao. Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng có thể phát hành trái phiếu;
  • Việc chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng nên phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.

Nhược điểm:

Việc quản lý và điều hành rất phức tạp vì số lượng các cổ đông nên có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích vì không quen biết nhau;

Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế vì phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

Việc người vào công ty bị khống chế nên mua cổ phần sẽ khó hơn các loại hình khác.

 

Trả lời