Điều kiện của Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài (Campuchia) ngành nghề kinh doanh bất động sản

Doanh nghiệp muốn đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Campuchia có thể thực hiện bằng các hình thức đầu tư sau:

+ Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

Bài viết liên quan

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Hợp tác xã;

+ Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;

+ Hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam;

+ Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Các hình thức khác theo quy định của Campuchia

Thành lập doanh nghiệp tại Campuchia

Muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Campuchia, nhà đầu tư phải được chấp thuận đầu tư ra nước ngoài tại Bộ kế hoạch và đầu tư đối với hoạt động kinh doanh bất động sản ra nước ngoài.

Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Campuchia dồm các bước:

 • Xin chấp thuận đầu tư ra Campuchia
 • Xin chấp thuận đầu tư vào Campuchia
 • Thành lập doanh nghiệp tại Campuchia

Thủ tục xin chấp thuận đầu tư ra Campuchia thực hiện tại Việt Nam sẽ do chúng tôi thực hiện.

Thủ tục chấp thuận và thành lập doanh nghiệp tại Campuchia sẽ thực hiện theo quy định pháp luật Campuchia và điều ước quốc tế nên chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác tại Campuchia.

Dưới đây là thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài – Campuchia

Thủ tục xin chấp thuận đầu tư ra nước ngoài.

Hồ sơ xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của nhà đầu tư
 • Văn bản Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ
 • Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án: Dự án năng lượng; Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản; Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng. Các văn bản tài liệu có thể là: Giấy phép đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương của Campuchia; trong đó có nội dung xác định địa điểm và quy mô sử dụng đất Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Hợp đồng trúng thầu, thầu khoán hoặc hợp đồng giao đất, cho thuê đất; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, trong đó xác định rõ địa điểm, quy mô sử dụng đất; Thỏa thuận nguyên tắc về việc giao đất, cho thuê đất; thuê địa điểm kinh doanh, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tại Campuchia.
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ – thời gian thụ lý hồ sơ

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư; cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
 • Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ; sau đó thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trong vòng 90 ngày). Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Hy vọng rằng với những tư vấn của chúng tôi sẽ giải quyết được những vướng mắc về thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Campuchia. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sự việc, Quý khách hàng có thể liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn pháp lý LNP 

_________________________________

Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề, chúng tôi với đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn tự tin cung cấp dịch vụ pháp lý của mình đến khách hàng trên toàn quốc.

Liên hệ Luật sư tư vấn và hỗ trợ tất cả các Dịch vụ liên quan tới đầu tư nước ngoài, bất động sản…:

LNP LAW

‣ Address: No. 225A Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi.
‣ Email: lawyer@lnplegal.com
‣ Tel: 024 6329 2936
‣ Hotline: 0832929912
‣ Website: lnplegal.com – luatsutuvanluat.com
‣ Linkedin: linkedin.com/company/lnplegal
lawfirmvietnam.com – fdivietnam.net #foreigninvestors #vietnam

Trả lời