Điều kiện người nước ngoài góp vốn vào công ty chứng khoán tại Việt Nam là gì?

Điều kiện người nước ngoài góp vốn vào công ty chứng khoán tại Việt Nam là gì?

Bài viết liên quan

                 1. Quốc tịch:

  • NĐT có quốc tịch của nước đã tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế và không ký cam kết mở cửa thị trường, không cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào công ty chứng khoán tại Việt Nam
  • NĐT có quốc tịch nước không tham gia vào cam kết mở cửa thị trường phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào công ty chứng khoán tại Việt Nam
  • Khả năng tài chính, năng lực hành vi dân sự
    1. Tỷ lệ sở hữu:

Ngay khi gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%. Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn đầu tư nước ngoài.

           3.   Phạm vi hoạt động

NĐT phải thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong phạm vi cho phép của pháp luật Việ Nam và các quy định tại điều ước quốc tế.

Đối với nhà đầu tưu Úc, Mỹ, Đức đều tham gia vào WTO, ký kết biểu cam kết WTO nên không cần thwucj hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Những vẫn phải đảm bảo các điều kiện trên và gửi VB đăng ký góp vốn đầu tư đến Bộ KHĐT.

Trả lời