Các bước xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của thị trường Việt Nam đồng thời ngày càng vươn ra thế giới. Các nhà đầu tư không chỉ đầu tư ở thị trường trong nước mà còn vươn ra đầu tư ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn không biết những quy trình thủ tục đầu tư ra nước ngoài như thế nào. Bài viết này, chúng tôi sẽ giúp mọi người tìm hiểu về các bước xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Bài viết liên quan

Các bước xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

1. Cơ sở pháp lý

Luật đầu tư 2014

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư

2.  Điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

1. Để được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng những điều kiện sau của luật đầu tư ra nước ngoài:
a) Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.
c) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đối với các trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
d) Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
2. Việc đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân hàng, chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước

3. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

– Hồ sơ bao gồm:

  •  Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  •  Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư gồm: mục tiêu, quy mô, hình thức, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;
  • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
  • Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định.

– Trình tự, thủ tục thực hiện xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định (trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày).

Trên đây là tư vấn của công ty chúng tôi về các bước  xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn xin liên hệ qua:

 

Trả lời