Cách tra cứu mã ngành nghề kinh doanh khi đăng ký doanh nghiệp

Việc đăng kí mã ngành nghề kinh doanh được quy định tại Phụ lục 1 Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Hướng dẫn cách tra cứu mã ngành nghề đăng ký doanh nghiệp đúng cách? Theo luật đầu tư, cách đăng ký từng mã ngành nghề quy định như thế nào?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Điều kiện thành lập doanh nghiệp hiện nay

Đọc thêm: Điều kiện kinh doanh thuốc lá mới nhất năm 2020

1. Hướng dẫn cách tra cứu ngành nghề khi đăng ký doanh nghiệp đúng cách:

Bước 1: Truy cập vào website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Bước 2: Nhập mã số doanh nghiệp hoặc tên đầy đủ của công ty vào ô tra cứu

Bước 3: Kết quả tra cứu thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp, tên viết bằng tiếng nước ngoài, tên viết tắt, loại hình doanh nghiệp, họ và tên người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở chính, ngày thành lập, mẫu dấu và ngành nghề kinh doanh.

Bước 4: Xem mã đăng ký ngành nghề kinh doanh:

Dưới đây là mã ngành nghề doanh nghiệp đăng ký:

2. Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh:

Nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế:

– Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

– Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần áp mã ngành nghề cụ thể theo ngành nghề kinh tế.

Trả lời