Quy định của pháp luật về ngày nghỉ có hưởng lương

Người lao động có quyền được hưởng toàn bộ lương vào những ngày nghỉ nào? Những ngày lễ, Tết và nghỉ hằng tuần, năm? Bộ luật Lao động 2012 quy định như  thế nào?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Tiền lương làm việc trong ngày nghỉ lễ tết

Đọc thêm: Giá trị giấy phép lao động khi hết hạn hợp đồng

1. Quy định về ngày nghỉ lễ, tết:

Căn cứ theo Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 về Nghỉ lễ, Tết quy định quyền được hưởng lương toàn bộ:

– Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

– Tết Âm lịch 05 ngày;

– Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

– Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Ngoài ra, lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định trên thì còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và ngày Quốc khánh của đất nước họ.

2. Quy định về ngày nghỉ việc riêng:

Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

– Kết hôn: nghỉ 03 ngày;

– Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;

– Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

3. Quy định về nghỉ hằng năm:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

– 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

– 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Dựa vào những quy định nêu trên, ngày nghỉ hằng năm được hiểu là ngày nghỉ có hưởng lương dành cho người lao động.

4. Nếu người lao động đi làm vào những ngày nghỉ hằng tuần, lễ, Tết:

Người sử dụng lao động sẽ phải trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động vào những ngày nghỉ hưởng lương theo quy định pháp luật:

– Trong trường hợp, người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ Tết có hưởng lương thì người lao động được hưởng lương ít nhất 300% so với tiền lương thực trả. Cụ thể như sau: Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương theo quy định300%số giờ làm thêm.

– Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%. Cụ thể như sau: Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương theo quy định x 200%số giờ làm thêm.

Trả lời