Tiền lương làm việc trong ngày nghỉ lễ tết

Tiền lương trong ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 là gì? Người lao động được hưởng những quyền lợi như thế nào?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Chi phí tiền lương, tiền công không được trừ khi tính thuế TNDN

Đọc thêm: Các vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động với nước ngoài

1. Khái niệm tiền lương trong Bộ luật lao động 2012:

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

Tiền lương người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

tien luong

2. Quy định của pháp luật về tính lương trong ngày nghỉ lễ, Tết:

2.1 Quyền hưởng lương của người lao động trong ngày nghỉ lễ, Tết:

Căn cứ theo Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 về Nghỉ lễ, Tết quy định:

“ 1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). ”

Có nghĩa là ngoài việc thỏa thuận trong hợp đồng giữa người sử dụng lao động với người lao động về việc nghỉ phép hàng năm hoặc tháng thì người lao động được phép nghỉ lễ, Tết nhưng vẫn được hưởng toàn bộ lương như ngày thường.

Ngoài ra, lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định trên thì còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và ngày Quốc khánh của đất nước họ.

2.2 Người lao động đi làm thêm giờ trong ngày nghỉ lễ, Tết:

Trong trường hợp, người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ Tết có hưởng lương thì theo như Bộ luật Lao động 2012 quy định thì người lao động được hưởng lương ít nhất 300% so với tiền lương thực trả.

Cụ thể như sau: Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương theo quy định300%số giờ làm thêm

Ví dụ: Lương mỗi giờ của anh A là 30.000/giờ, nếu anh A nhận công việc vào ngày 02/09/2020 với số giờ là 04 giờ thì tiền lương của ngày đó sẽ là: 30.000 x 300% x 4h = 360.000

Trả lời