Giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

Hiện nay đang có rất nhiều nhà sử dụng lao động tuyển dụng theo phương thức mùa vụ/thời vụ dành cho những người lao động có nhu cầu. Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng theo thời vụ giữa nhà sử dụng lao động với người lao động như thế nào?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động một cách hợp pháp

Đọc thêm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi không được trả lương đầy đủ

1. Thế nào là hợp đồng theo mùa vụ?

1.1 Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2012;

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

1.2 Hợp đồng theo mùa vụ là gì?

– Hợp đồng thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng được nhà sử dụng lao động giao kết với người lao động. Công việc sẽ được trả lương theo mùa vụ từ nhà sử dụng lao động.

Ví dụ: Hợp đồng lao động thời vụ bán bánh trung thu,…

hop dong theo mua vu

2. Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng theo mùa vụ:

2.1 Điều kiện ký kết hợp đồng mùa vụ:

Khi hợp đồng lao động mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm thì hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ đối với công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

Ví dụ: Công việc kế toán, quản lý cửa hàng,…

2.2 Những ưu đãi khi người lao động ký kết hợp đồng theo mùa vụ:

Nhà sử dụng lao động phải đảm bảo các quyền lợi sau đây cho người lao động:

– Được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Được tham gia bảo hiểm xã hội, do vậy cũng được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Được bảo vệ quyền lợi chính đáng như không bị đuổi việc vô cớ, được trả lương đúng hạn,riêng với lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, được nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh…. theo quy định pháp luật lao động.

– Người lao động không phải trải qua thời gian thử việc.

Ngoài ra, khi có xảy ra tranh chấp giữa nhà sử dụng lao động và người lao động thì người lao động có cơ sở để Tòa án giải quyết quyền lợi cho người lao động.

2.3 Người lao động thời vụ có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân:

Khoản thu nhập của người lao động có tính chất là từ tiền lương, tiền công nên người lao động vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, hiện nay có một số Công ty tuyển dụng lao động nhưng không ký kết hợp đồng lao động thời vụ cho người lao động, vì vậy mà người lao động cũng sẽ không đóng thuế thu nhập cá nhân cũng như không được hưởng quyền lợi như trên.

2.4 Chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ:

Khi một trong hai người sử dụng lao động và người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ thì phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc. Trong trường hợp người lao động không báo trước thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trả lời