Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện là như thế nào? Đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất năm 2020.

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành có vốn nước ngoài tại Hà Nội 2020

Đọc thêm: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

1. Thế nào là ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Theo quy định của Luật đầu tư 2020 mới nhất hiện nay, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc hoạt động đầu tư kinh doanh phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Ví dụ: Kinh doanh chứng khoán, kinh doanh dịch vụ Logistics,…

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục IV của Luật này.

2. Điều kiện đầu tư kinh doanh:

Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp, phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.

Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo các hình thức sau đây:

a) Giấy phép kinh doanh (giấy phép con):

– Giấy phép kinh doanh là các loại giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiến hành hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, sau khi có Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp mà Công ty chưa được cấp giấy phép kinh doanh thì sẽ không được tiến hành tổ chức đi vào hoạt động. Vì vậy, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động đòi hỏi phải có giấy phép của cơ quan chức năng chuyên ngành.

Ví dụ: Kinh doanh đồ bảo hộ phòng cháy chữa cháy thì phải xin giấy phép tại cơ quan Công an,…

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh:

Chủ thể được phép tiến hành kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực đã đăng ký sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

c) Chứng chỉ:

Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cá nhân có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về một ngành, nghề nhất định được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc Hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền.

Ngoài ra, một số điều kiện khác mà ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải đảm bảo: Văn bản xác nhận (kinh nghiệm làm việc), chấp thuận; các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà ko cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền (lên kế hoạch phát triển dự án,…).

Trả lời