Hợp đồng lao động là gì? Lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động?

Định nghĩa hợp đồng lao động là gì? Khi ký kết hợp đồng lao động cần có những lưu ý gì cho cả hai bên sử dụng lao động và người lao động?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Quy định của pháp luật về ngày nghỉ có hưởng lương

Đọc thêm: Giá trị giấy phép lao động khi hết hạn hợp đồng

1. Khái niệm:

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Người từ 15 tuổi trở lên và có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

2. Lưu ý khi kí kết hợp đồng lao động?

Người lao động cần chú ý đến những quy định sau:

2.1 Thời gian thử việc:

 • Chỉ được thử việc 1 lần cho 1 công việc;
 • Không áp dụng cho hợp đồng lao động theo mùa vụ;
 • Thử việc 60 ngày đối với trình độ cao đẳng trở lên; 30 ngày vỡi trình độ trung cấp và 6 ngày đối với các công việc khác,…

2.2 Lương:

– Do hai bên thỏa thuận, hợp đồng phải nêu rõ mức lương, phụ cấp, hình thức trả lương, các loại tiền thưởng, thời hạn trả lương.

Lương thử việc: phải được ít nhất 85% lương chính thức. Ví dụ: Lương chính thức là 8 triệu thì lương thử việc là 6 triệu 800 nghìn.

=> Nếu vi phạm người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng và phải trả toàn bộ 100% lương cho người lao động.

Lương chính thức không được thấp hơn lương tối thiểu vùng:

 • Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
 • Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
 • Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
 • Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Lương làm thêm giờ:

 • Ngày thường = 150% lương.
 • Ngày nghỉ hàng tuần = 200% lương.
 • Ngày lễ, Tết = 300% lương.

2.3 Công việc và địa điểm làm việc:

Phải nêu rõ công việc mà người lao động phải làm, phạm vi và địa điểm người lao động làm công việc đó theo đúng thỏa thuận.

2.4 Người sử dụng lao động không được phép làm những việc sau:

 • Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;
 • Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

=> Nếu vi phạm phạt 20 – 25 triệu đồng.

2.5 Ngày nghỉ, lễ, Tết:

Người lao động được phép nghỉ 10 ngày lễ Tết và 12 ngày phép năm. Người lao động mặc dù không đi làm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương.

2.6 Thời hạn hợp đồng:

Người sử dụng lao động và người lao động phải nêu rõ thời gian thực hiện hợp đồng, thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc đối với hợp đồng có thời hạn, theo mùa vụ.

Trả lời