Đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là phương thức kinh doanh rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường tự do hiện đại và rất phát triển ở các nước như: Mỹ, Úc, Cộng đồng chung châu Âu… Tại Việt Nam, nhượng quyền thương mại nước ngoài chính thức thâm nhập vào năm 2007 và bắt đầu sôi động từ đó cho đến nay. Vậy vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại được pháp luật quy định ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Bài viết liên quan

Nhượng quyền thương mại?

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

– Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

– Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Các trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng nhượng quyền thương mại:

– Căn cứ pháp lý: Nghị định 35/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/03/2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

– Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một số trường hợp nhất định, cụ thể như sau:

+ Bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp Bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

+ Bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây:

  • Bên nhận quyền không còn Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật Bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại.
  • Bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại.
  • Bên nhận quyền không khắc phục những vi phạm không cơ bản trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một thời gian hợp lý, mặc dù đã nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm đó từ Bên nhượng quyền.

Trên đây là tư vấn sơ bộ chúng tôi về yêu cầu của Quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

Trả lời