Yêu cầu tòa thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn

Thay đổi quyền nuôi con là việc ghi nhận lại việc nuôi con từ vợ chuyển sang chồng hoặc ngược lại theo thủ tục tố tụng tại tòa án.

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Thủ tục ly hôn khi có tranh chấp về con cái

Đọc thêm: Hướng dẫn giành quyền nuôi con khi ly hôn theo quy định mới nhất năm 2020

1. Thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn: 

quyen nuoi con

Theo Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình: Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, nêu rõ:

“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

   Căn cứ theo Luật, việc yêu cầu Tòa thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn là hoàn toàn có thể.

2. Lưu ý:

   Phải đáp ứng đủ điều kiện và yêu cầu theo Luật định thì việc thay đổi quyền nuôi con mới được chấp nhận.

Trả lời