Vợ chồng ở khác tỉnh, phải nộp đơn ly hôn ở đâu?

Câu hỏi: Thưa Luật sư, hiện tại tôi đang sinh sống và có hộ khẩu tại Hà Nội, còn chồng tôi có hộ khẩu tại Phú Thọ. Vì lý do cá nhân nên chúng tôi  không còn muốn sinh sống cùng nhau và muốn ly hôn. Tôi muốn hỏi nếu tôi muốn nộp đơn ly hôn thì phải nộp ở đâu?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Ly hôn đơn phương khi chồng cố tình vắng mặt tại tòa

Đọc thêm: Chồng một mình đứng tên sổ đỏ, ly hôn vợ có quyền yêu cầu chia mảnh đất không?

Trả lời: Trong trường hợp của bạn, phía bên Luật sư chúng tôi tư vấn như sau: 

1. Quy định của pháp luật về nộp đơn ly hôn

Theo khoản 1, 2 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, quy định về thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp huyện, nêu rõ:

“1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này”.

Cùng với đó, theo điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, quy định về thẩm quyền theo lãnh thổ, nêu rõ:

“a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này”.

nop don ly hon

2. Giải quyết trường hợp nộp đơn ly hôn khi vợ chồng ở khác tỉnh 

Trong trường hợp của bạn, việc nộp đơn ly hôn của bạn có thể thực hiện như sau:

  Trường hợp 1: Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi chồng bạn cư trú.

  Trường hợp 2: Căn cứ điểm b, điểm 1, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, hai vợ chồng bạn có thể thỏa thuận với nhau về việc lựa chọn Tòa án giải quyết, có thể là Tòa án nhân cấp huyện nơi bạn cư trú hoặc nơi chồng bạn cư trú.

 

 

 

Trả lời