Chồng một mình đứng tên sổ đỏ, ly hôn vợ có quyền yêu cầu chia mảnh đất không?

Câu hỏi: Thưa Luật sư, em có một vấn đề muốn được tư vấn. Sổ đỏ hiện nay là do chồng em đứng tên. Và hiện vợ chồng em muốn ly hôn. Vậy sổ đỏ chỉ có chồng đứng tên, em có quyền yêu cầu chia tài sản mảnh đất hay không?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Thủ tục đơn phương ly hôn

Đọc thêm: Vợ cần làm gì để bảo vệ quyền lợi sau khi ly hôn

Trả lời: Theo trường hợp của bạn, phía bên Luật sư chúng tôi tư vấn như sau:

1. Về quy định về tài sản chung

Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quy định về tài sản chung của vợ chồng, nêu rõ:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”.

Vậy quyền yêu cầu chia tài sản chung sẽ như thế nào nếu chỉ có một trong hai người đứng tên trên sổ đỏ?

quyen yeu cau

2. Chồng một mình đứng tên sổ đỏ, ly hôn vợ có quyền yêu cầu chia mảnh đất không?

Nếu trong sổ đỏ chỉ đứng tên một người, thì quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có thể là tài sản riêng của vợ hoặc chồng hoặc cũng có thể là tài sản chung của cả hai vợ chồng. Điều này phụ thuộc vào thời điểm tài sản hình thành cũng như do thỏa thuận của hai vợ chồng.

Trong trường hợp của bạn, việc yêu cầu chia mảnh đất mà chỉ có chồng đứng tên trên sổ đỏ sẽ có hai trường hợp:

 Trường hợp 1: Mảnh đất đó là tài sản riêng của chồng:

   Nếu quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản riêng của chồng (người chồng chứng mình được) thì bạn không có quyền gì đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất đó.

 Trường hợp 2: Mảnh đất đó là tài sản chung của 2 vợ chồng:

   Mặc dù chồng là người đứng tên Sổ đỏ nhưng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung thì vợ có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt như chồng. Khi đó, việc chia tài sản sẽ được Tòa án xác định theo quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết tài sản chung khi ly hôn.

Trả lời