Tội buôn người phạt tù bao nhiêu năm?

Câu hỏi: Thưa Luật sư, hiện nay tôi thấy tình trạng buôn càng người ngày càng gia tăng. Vậy tôi muốn hỏi rằng, tội buôn người sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Hình phạt áp dụng trong hình sự

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi, Luật sư xin tư vấn như sau:

toi buon nguoi
 

1. Tội buôn người theo quy định của pháp luật:

Theo Điều 150 Bộ luật Hình sự, quy định về tội mua bán người, nêu rõ:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác;

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì động cơ đê hèn;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

đ) Đối với từ 02 người đến 05 người;

e) Phạm tội 02 lần trở lên.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát;

đ) Đối với 06 người trở lên;

e) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Để xác định chính xác được mức hình phạt cho tội mua bán người thì phải xác định được rõ mức độ, tính chất nguy hiểm của hành vi, cũng như các mặt khách quan, chủ quan, các yếu tố cấu thành tội phạm.

2. Ví dụ

Một số những trường hợp phạm tội khác quy định tại Điều 150 ở trên như: Điều 151 quy định về tội mua bán người dưới 16 tuổi; hay Điều 151 Bộ luật Hình sự quy định về tội đánh tráo người dưới 01 tuổi.

Một người đe dọa dùng vũ lực để chuyển giao người để nhận tiền. Đồng thời gây thương tích cho nạn nhân và tỷ lệ thương tậ lên đến 41%. Trường hợp này có thể bị phạt từ 08 năm đến 15 năm. 

 

 

Trả lời