Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Trong một hợp đồng lao động, người lao động có quyền và nghĩa vụ là gì? Quy định pháp luật bảo vệ quyền của người lao động như thế nào?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người lao động Úc tại Việt Nam

Đọc thêm: Nội dung hợp đồng lao động gồm những gì?

1. Pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động:

Bộ luật lao động quy định như sau:

Người lao động có các quyền sau đây:

a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

b) Hưng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc;

đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

e) Đình công;

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động. “

 

2. Hợp đồng lao động quy định như thế nào?

– Dựa vào sự thỏa thuận các bên và quy định công việc của doanh nghiệp, quyền của người lao động như sau:

 • Được làm việc theo đúng như hợp đồng đã ký;
 • Được thăng tiến vị trí trong công việc;
 • Hưởng lương chính và lương phụ cấp;
 • Được thưởng theo doanh thu hoặc hiệu quả công việc;
 • Được tăng lương theo thỏa thuận;
 • Nghỉ phép năm và lễ tết có hưởng lương;
 • Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,…

Trong trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

 • Người lao động không được làm đúng công việc như trong hợp đồng đã ký;
 • Người lao động bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động:

 • Thực hiện và hoàn thành công việc đã được giao như cam kết trong hợp đồng;
 • Tuân thủ nghiêm túc nội quy của công ty;
 • Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC,…
 • Thực hiện đầy đủ các buổi huấn luyện, đào tạo từ công ty;
 • Đóng các loại bảo hiểm, thuế theo quy định pháp luật.

Trả lời