Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là thế nào?

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được hiểu như thế nào? Những quy định của pháp luật về vấn đề này?

Bài viết liên quan

Đọc thêm: Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Đọc thêm: Thủ tục ly hôn khi có tranh chấp về con cái

1. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

2. Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc mang thai hộ?

2.1 Điều kiện việc mang thai hộ:

– Bên nhờ người mang thai hộ:

 • Có xác nhận của y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con;
 • Vợ chồng không có con chung;
 • Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

– Bên mang thai hộ:

 • Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;
 • Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;
 • Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;
 • Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;
 • Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

2.2 Quyền và nghĩa vụ các bên:

– Bên nhờ người mang thai hộ:

 • Bên nhờ mang thai hộ có nghĩa vụ chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản
 • Bên nhờ mang thai hộ không được từ chối nhận con.

Trong trường hợp bên mang thai hộ từ chối giao con thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên mang thai hộ giao con.

– Bên mang thai hộ:

 • Bên mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi dưỡng cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho bên nhờ mang thai hộ.
 • Người mang thai hộ phải tuân thủ quy định thăm khám.
 • Được hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật.
 • Bên mang thai hộ có quyền yêu cầu bên nhờ mang thai hộ thực hiện hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trong trường hợp bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu Tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con.

3. Xử lý hành vi vi phạm về mang thai hộ:

Các bên trong quan hệ mang thai hộ vi phạm điều kiện, quyền và nghĩa vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo trách nhiệm dân sự, hành chính, hình sự.

Trả lời