Thủ tục doanh nghiệp phải làm sau khi có GCN ĐKKD?

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp phải thực hiện ngay những quy định của pháp luật như: làm con dấu, kê khai thuế ban đầu,… vậy những quy định này thực hiện như thế nào? Trình tự ra sao? Đọc bài viết dưới đây để hiểu hơn nhé!

Bài viết liên quan

Những công việc cần thực hiện ngay sau khi thành lập công ty:

  1. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định. Nếu không công bố nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

  1. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu:

Doanh nghiệp liên hệ khắc dấu và đăng ký mẫu dấu tại Cơ quan đăng ký kinh doanh Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương. Doanh nghiệp chỉ được sử dụng con dấu sau khi thực hiện việc công bố mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

  1. Liên hệ cơ quan thuế để nộp tờ khai, kê khai thuế ban đầu, nộp thuế:

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Doanh nghiệp phải liên hệ cơ quan thuế để đăng ký nộp tờ khai thuế môn bài và thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu. Tránh bị phạt do không thực hiện đủ thủ tục.
– Sau đó cần thực hiện thủ tục đóng các loại thuế theo quy định.

  1. Thực hiện thủ tục xin giấy phép con (Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh):

Đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,… gọi chung là giấy phép con, doanh nghiệp phải xin phép và chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

  1. Thực hiện góp vốn theo cam kết:

Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn như sau:
+ Đối với công ty TNHH: Chủ sở hữu hoặc các thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng  hạn số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
+ Đối với công ty cổ phần: Các cổ đông sáng lập có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp GCNĐKKD.

  1. Lập sổ đăng ký thành viên/Sổ đăng ký cổ đông:
  2. Chế độ báo cáo tài chính:

– Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ báo cáo Tháng/Quý/Năm định kỳ theo quy định của pháp luật Thuế.
– Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan thuế theo quy định

  1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Khi có thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thực hiện thủ tục doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nếu cần hỗ trợ tư vấn về thủ tục sau thành lập, hoặc tư vấn về các lĩnh vực pháp luật khác. Các bạn liên hệ HOTTEL 02463292936 để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.

 

Trả lời